Strongly chosen - since 1980 - Stark

Svenska

Vi är STARK

Lametal Oy ligger i Lapinlahti, cirka 60 kilometer norr om Kuopio. Företaget har utvecklat och marknadsfört olika slags snöröjnings- och soputrustning i mer än 40 år. Utöver Finland sträcker sig STARKs försäljningsnätverk till alla de nordiska länderna, de baltiska länderna samt Centraleuropa och Nordamerika.

Under 2000-talet har företagets marknadsområde vuxit kraftigt utanför Finlands gränser och idag är vi ett mycket starkt exportföretag. Idag omfattar produktfamiljen ett brett utbud av olika snöplogar, soputrustning, sand- och saltspridare, vägsladdar och specialutrustning för flygplatsunderhåll m.m. 

STARK – EN KRAFTFULL EXPERT

Lametal Oy konstruerar, tillverkar och marknadsför STARK arbetsredskap  för hjullastare, fastighetsunderhållsmaskiner, traktorer och grävmaskiner. Företagets huvudprodukter är olika slags snöröjnings- och soputrustning för skötsel av fastigheter och tätorter. 

Lametal Oy ligger i Lapinlahti, cirka 60 kilometer norr om Kuopio. Företaget har utvecklat och marknadsfört snöröjnings- och borstutrustning i mer än 40 år. Utöver Finland sträcker sig STARKs försäljningsnätverk till Sverige, Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland, Litauen och Ryssland.

ETT SMART VAL

Stark-produkter är det som branschens ledande entreprenörer väljer när de behöver högkvalitativ arbetsutrustning för plogning, sandning och sopning. Produkterna är kända för sin funktionalitet och hållbarhet och sina tekniska egenskaper. Stark-redskapen kopplas till en basmaskin, som kan vara en traktor, fastighetsskötselmaskin, hjullastare eller grävmaskin. Arbetsproduktiviteten beror mycket på vilken typ av redskap som kopplas till basmaskinen. De högklassiga STARK-redskapen är ett smart val när effektiviteten är avgörande.

LÅNG ERFARENHET

STARK-produkterna föddes i början av 1980-talet, när PK – Peltosalmi Oy började utveckla och producera arbetsredskap. Den första STARK-produkten var en frontlyft till traktor, som snart följdes av en bulldozer, en sopvals och en diagonalplog. 1987 överfördes produkträttigheterna till Lapinlahti Metallityö, som senare bytte namn till Lametal Oy. På 1990-talet utökades produktsortimentet till att även omfatta vikplogar, uppsamlande sopmaskiner, sandspridare och vingsnöskopor. Under 2000-talet har företagets marknadsområde växt utanför Finlands gränser till Norge, Sverige, Baltikum, Centraleuropa och Ryssland. Idag innehåller produktfamiljen ett stort urval av olika slags plogar, borstar, sandspridare, snöskopor och vägsladdar.

HÖGKLASSIG FINSK PRODUKT

STARK-produkterna är konstruerade för professionellt bruk. Utgångspunkterna för designen är förstklassig funktion, slitstyrka och enkel anslutning till basmaskinen. Det finska ursprunget är också viktigt för STARK. Alla STARK-produkter är konstruerade och tillverkade i Finland.