Svenska

Strongly chosen - since 1980 - STARK

Teknologier

Den utmärkta praktiska funktionaliteten hos STARK-tillbehör, effektiviteten i arbetet som kan uppnås med dem och utrustningens livslängd är baserad på Lametal Oy:s egen starka produktutveckling och patentering av innovationer. Kontinuerliga investeringar i utvecklingen av teknologier säkerställer att STARK-tillbehör är unika och trendsättare inte bara nu, utan även i framtiden.

RELAX - Stark

RELAX – ETT UNIKT, PATENTERAT BLADSYSTEM

RELAX bladsystem håller plogbladet låst. Plogbanan blir jämn och det bildas betydligt mindre packad snö och is. 
När bladet träffar ett hinder frigörs bladsystemets lås, bladramen vänds bakåt och bladet passerar över hindret.
Detta skyddar föraren, redskapet och basmaskinen mot kollisionsskador. 
En plog som har RELAX bladsystem kan tryckas mot plogningsytan, vilket gör det möjligt att ta bort packad snö och is.

Funktionsprincip för RELAX bladsystem:

  • Bladramen är mekaniskt låst med tre leder (Bild 1.).
  • När belastningen ökar frigörs låset och bladramen gör en snabb och bred väjningsrörelse (Bild 2.).
  • När belastningen försvinner återför fjädern bladramen till låst läge (Bild 1.).
  • Bladets frigöringskraft kan justeras steglöst genom att ändra vinkeln på lederna (Bild 3.).

Ju större vinkeln är mellan lederna (Bild 1.), desto lättare öppnas låset. 
När muttern DRAS ÅT, MINSKAR frigöringskraften (Bild 3.) 
När muttern LOSSAS, ÖKAR frigöringskraften (Bild 3.). 

SMOOTH MOTION - Stark

SMOOTH MOTION VRIDSYSTEM FÖR PLOGVINGAR 

Det patenterade SMOOTH MOTIONvridsystemet för plogvingar med två hydraulcylindrar möjliggör ett mycket exakt, kontrollerat och brett rörelseområde. Plogen är lätt att använda och arbetsresultatet blir utmärkt. 

Vingens rörelsehastighet och rörelsekraft är enhetlig längs hela rörelsebanan, utan plötsliga förändringar. Enkel manövrering ökar effektiviteten och säkerheten. Breda rörelsebanor underlättar uppsamling och uppläggning av snö och plogning i trånga utrymmen (Bilder 1, 2, 3). 

FLOATING FRAME- Stark

FLOATING FRAME PENDELSYSTEM 

FLOATING FRAME-tekniken möjliggör ett förstklassigt arbetsresultat. Pendlingsfunktionen gör att redskapet följer marken exakt genom att röra sig vertikalt och horisontellt (Bild 1.) oberoende av basmaskinen.

FLOATING FRAME-pendelsystemet är placerat vid redskapsinfästningen (Bild 2.). Placeringen av pendlingen och glidplattorna som används vid pendlingen (Bild 3.) gör att enheten studsar mindre under arbetet. Glidplattorna är underhållsfria (behöver inte smörjas). Placeringen av pendlingen vid redskapsinfästningen möjliggör även nyttolast för svängramen och en god tyngdpunkt för redskapet.

PRECISE SPREAD - Stark

PRECISE SPREAD -TEKNIK

PRECISE SPREAD är en teknik som gör att halkbekämpningsmaterial kan spridas mycket jämnt och exakt.

Med den hydrauliska flödesregulatorn kan sandningsvalsens och krossaxelns rotationshastighet justeras steglöst (Bild 1.). Krossaxeln bryter sönder det frusna materialet och flyttar det mot spridningsöppningen (Bild 2.). 

Sandningsvalsens små, spiralsvetsade slitdelar (Bild 2.) orsakar en kontinuerlig, jämnare och mer exakt spridning av materialet.[Text Wrapping Break]Den kompakta strukturen, motorns inkapsling och lagerplaceringen garanterar den bästa nyttobredden (Bild 3.). Det uppstår färre döda vinklar och man kommer åt att sanda även längs väggar och i trånga utrymmen.

Slipvalsens täta konstruktion är läckagesäker och möjliggör till och med spridning av flingsalt.

900 LINE - Stark

900 Line

900 mm lameller i kombination med robusta Stark-borstar rengör vägarna snabbare och mer kostnadseffektivt.

ADS - Stark

ADS Anti Damage System

ADS-systemet skyddar arbetsutrustningen och föraren vid kollision.

  • Plog i normalt arbetsläge, bladet skär väl (Bild 1.). Bladet skär också lätt igenom hinder och ojämnheter.
  • I händelse av kollision gör ADS-systemet att bladet rör sig bakåt i färdriktningen (Bild 2.), varvid plogen höjs upp/hoppar över hindret.

CRAB STEERING - Stark

CRAB STEERING

En patenterad hydraulisk roterande kompaktor (5 hjul) komprimerar det lossnade materialet och förhindrar uttorkning, dammbildning och uppkomst av krossad sten på vägbanan.

Kompaktorns hydrauliska rotationsfunktion ger väghyveln stor rörlighet på smala grusvägar, i tvära svängar och i smala korsningar. Vid behov kan man även öka väghyvelns arbetsbredd med denna funktion.

DBS-dammbindningssystem

STARK DBS-dammbindningssystemet är det effektivaste systemet på marknaden för kontroll av damm som uppstår vid sopning. En stor vattentank och högtrycksmunstycken som kan riktas och placeras fritt gör STARK DBS-systemet till unik teknik.

En hydraulisk högtryckspump omvandlar vattnet till en tät dimma som binder det damm som stiger upp från den sopade ytan. Dimman binder även finfördelat damm och förbrukar mindre vatten. Dammet cementeras endast i liten utsträckning i borstanordningen, bränsleförbrukningen sjunker och arbetstiden kan användas mer effektivt.

DBS-dammbindningssystemet möjliggör sopning särskilt i tätorter där gatudamm är mest skadligt.

GRADER PRESS TRYCKMEKANISM

GRADER PRESS är en innovativ tryckmekanism för hyvelblad och den gör det möjligt att använda traktorns egen vikt för att trycka ner arbetsredskapet.

Tryckcylindern är ansluten till övertappen på 3P-adaptern (bild 1.), varvid man med hjälp av cylinderns tryckrörelse kan överföra traktorns vikt till hyvelbladet. GRADER PRESS trycksystemet omfattar även en hydraulisk tryckstång (bild 2). som används för att justera bladets bladgreppet under körning.

Genom att nyttja hyvelbladets och traktorns vikt kan arbetsredskapet sommartid användas för väghyvling och vintertid för avlägsnande av packad snö och is.

SLW - Stark

SPRING LOADED WINGS-teknik

SLW-tekniken gör det möjligt för snöplogens blad att pendla och anpassa sig till plogningsytan (Bild 1.). De fjädrande plogvingarna följer ytans konturer och ger ett utmärkt rengöringsresultat.

Vingarnas stora tänjvidd gör att skopan kan luta mer, vilket gör borttagningen av packad snö och is effektivare (Bild 2.).

Stark FIT

STARK FIT

STARK FIT är ett infästningssystem för redskap som möjliggör snabba infästningsbyten mellan olika basmaskiner.

Med hjälp av noggrant planerad dimensionering möjliggör STARK FIT användning av mer än 50 olika redskapsinfästningar i samma redskap. Detta ökar redskapets mångsidighet och andrahandsvärde.

På grund av de rejäla måtten (16 st x M24) är den även lämplig för montering av de största redskapsinfästningarna.

SWEEPER FLOAT SYSTEM 2.0

SWEEPER FLOAT SYSTEM pendelsystemet för sopmaskin möjliggör en perfekt sopning även på ojämna ytor.

Arbetsmaskinens ram kan pendla fritt i höjd-, sid- och längdriktningen (bilderna 1, 2, 3). Borstvalsen kan också röra sig inuti arbetsmaskinens ram.

Dessa egenskaper garanterar världens bästa sopningsresultat.

SWEEPER FLOAT SYSTEM - Stark

Sweeper Float System

Sweeper Float System -tekniken gör att redskapet kan pendla fritt utan att styras av basmaskinen.

Pendlingen sker med hjälp av stift, bussningar och pendlingsskåror i redskapets ram (Bilder 1. och 3.). Stiften är smorda, vilket förbättrar rotationen i de härdade bussningarna och minskar slitaget avsevärt. Redskapet kan pendla fritt i höjd- och sidled längs ytan (Bild 2.).

Sweeper Float System -tekniken möjliggör pendling även i längdriktningen (Bild 3.).

Dessa egenskaper garanterar ett utmärkt sopningsresultat.

SWEEPER GRIP-tekniken

SWEEPER GRIP-systemet för att trycka ner borsten håller borstvalsen fast vid den yta som sopas och följer ojämnheterna.

En justerbar fjädermekanism trycker borstvalsen mot ytan, varvid borstvalsen noggrant följer den yta som sopas. Stötdämpare dämpar studsandet i borstmaskinen. Tekniken möjliggör ett utmärkt sopningsresultat oavsett underlag.