Svenska

Strongly chosen - since 1980 - STARK

STARK RELAX U-plogar för maskiner under 10 ton 

Se vår produktvideo på Youtube

Spela videoklipp
Spela videoklipp
First person view of the STARK U-plow RELAX in use. Text in the picture "STARK - Lumen Lassus"
Spela videoklipp

Behöver du kvalitet?

STARK - Strongly chosen
Stark U-plows under 10 t 1
Stark U-plows under 10 t 2
Stark U-plows under 10 t 3
Stark U-plows under 10 t 4
Stark U-plows under 10 t 5
Stark U-plows under 10 t 6
Stark U-plows under 10 t 7
Stark U-plows under 10 t 8
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Stark U-plows under 10 t 1
Stark U-plows under 10 t 2
Stark U-plows under 10 t 3
Stark U-plows under 10 t 4
Stark U-plows under 10 t 5
Stark U-plows under 10 t 6
Stark U-plows under 10 t 7
Stark U-plows under 10 t 8
previous arrow
next arrow

Allmän presentation

STARK UAR -RELAX U-plogar är lämpliga för 3–10 tons maskiner.

Tack vare patenterade tekniker är STARK U-plogar de mest effektiva och mångsidiga på marknaden.

Snöhanteringsförmågan hos STARK U-plog är i en klass för sig. Med U-plogen kan snö även samlas upp vid backning och det är lätt och effektivt att flytta snön till snövallen.

Patenterat SMOOTH MOTION vridsystem för plogvingar med två hydraulcylindrar möjliggör ett mycket exakt, kontrollerat och brett rörelseområde.

Patenterad RELAX bladfrigöringsmekanism skyddar föraren, basmaskinen och redskapet mot kollisionsskador genom att de individuella bladramarna väjer för hinder.

Tack vare RELAX bladsystemet förblir plogens blad låst, så att plogbanan blir jämn och det bildas betydligt mindre packad snö och is.

När bladet träffar ett hinder frigörs låset i bladsystemet, bladramen vänds bakåt och bladet passerar över hindret. Detta skyddar föraren, redskapet och basmaskinen mot kollisionsskador.

En plog som är utrustad med RELAX bladsystem kan pressas mot ytan som ska plogas, vilket gör det möjligt att avlägsna packad snö och is. Pendelsystemet FLOATING FRAME följer markytan exakt, glidplattorna och placeringen av pendlingen gör att plogen studsar mindre under arbetet.

STARK FIT-adaptersystem möjliggör snabbt adapterbyte för att passa basmaskinens redskapsinfästning. Det finns ett antal mångsidiga hydrauliska alternativ tillgängliga för STARK U-plogar. Till exempel ger en fyrvägsventil för styrning av RELAX U-plog ökad arbetskomfort och effektivitet.

STARK-redskapens långa livslängd garanteras av STARK underhålls- och reservdelsservice.

Produktkort

Tillämplighet

Applicability of U-plows under 10 t machines

Teknologier

RELAX - Stark

RELAX – ETT UNIKT, PATENTERAT BLADSYSTEM

RELAX bladsystem håller plogbladet låst. Plogbanan blir jämn och det bildas betydligt mindre packad snö och is. 
När bladet träffar ett hinder frigörs bladsystemets lås, bladramen vänds bakåt och bladet passerar över hindret.
Detta skyddar föraren, redskapet och basmaskinen mot kollisionsskador. 
En plog som har RELAX bladsystem kan tryckas mot plogningsytan, vilket gör det möjligt att ta bort packad snö och is.

Funktionsprincip för RELAX bladsystem:

  • Bladramen är mekaniskt låst med tre leder (Bild 1.).
  • När belastningen ökar frigörs låset och bladramen gör en snabb och bred väjningsrörelse (Bild 2.).
  • När belastningen försvinner återför fjädern bladramen till låst läge (Bild 1.).
  • Bladets frigöringskraft kan justeras steglöst genom att ändra vinkeln på lederna (Bild 3.).

Ju större vinkeln är mellan lederna (Bild 1.), desto lättare öppnas låset. 
När muttern DRAS ÅT, MINSKAR frigöringskraften (Bild 3.) 
När muttern LOSSAS, ÖKAR frigöringskraften (Bild 3.). 

SMOOTH MOTION - Stark

SMOOTH MOTION VRIDSYSTEM FÖR PLOGVINGAR 

Det patenterade SMOOTH MOTIONvridsystemet för plogvingar med två hydraulcylindrar möjliggör ett mycket exakt, kontrollerat och brett rörelseområde. Plogen är lätt att använda och arbetsresultatet blir utmärkt. 

Vingens rörelsehastighet och rörelsekraft är enhetlig längs hela rörelsebanan, utan plötsliga förändringar. Enkel manövrering ökar effektiviteten och säkerheten. Breda rörelsebanor underlättar uppsamling och uppläggning av snö och plogning i trånga utrymmen (Bilder 1, 2, 3). 

FLOATING FRAME- Stark

FLOATING FRAME PENDELSYSTEM 

FLOATING FRAME-tekniken möjliggör ett förstklassigt arbetsresultat. Pendlingsfunktionen gör att redskapet följer marken exakt genom att röra sig vertikalt och horisontellt (Bild 1.) oberoende av basmaskinen.

FLOATING FRAME-pendelsystemet är placerat vid redskapsinfästningen (Bild 2.). Placeringen av pendlingen och glidplattorna som används vid pendlingen (Bild 3.) gör att enheten studsar mindre under arbetet. Glidplattorna är underhållsfria (behöver inte smörjas). Placeringen av pendlingen vid redskapsinfästningen möjliggör även nyttolast för svängramen och en god tyngdpunkt för redskapet.

Stark FIT

STARK FIT

STARK FIT är ett infästningssystem för redskap som möjliggör snabba infästningsbyten mellan olika basmaskiner.

Med hjälp av noggrant planerad dimensionering möjliggör STARK FIT användning av mer än 50 olika redskapsinfästningar i samma redskap. Detta ökar redskapets mångsidighet och andrahandsvärde.

På grund av de rejäla måtten (16 st x M24) är den även lämplig för montering av de största redskapsinfästningarna.

Standardutrustning

RELAX bladsystem, SMOOTH MOTION-, FLOWING FRAME- och STARK FIT-system, fritt reglerbara stödben, roterande kulleder, kantslitstycken, reflexer, varningsskylt. 

Flera ventilalternativ, ett stort antal slitblads- och adapteralternativ, olika hydrauliska snabbkopplingar, LED-lampset.

Extrautrustning/tillval

Speciallackering, styrenhet, centralsmörjsystem.

Adaptrar

Mer än 50 olika typer av adaptrar.

Drift- och underhållsmanual 

Plogens plogningspositioner

STARK RELAX U-plows working position: wings parallel

1. Snöskuffning som med schaktblad

STARK RELAX U-plows working position: wings forward

2. Uppsamling, forsling och lagring av snö

STARK RELAX U-plows working position: wings backward

3. Snöuppsamling baklänges och transportläge

STARK RELAX U-plows working position: wings in angle to the right

4. Snöröjning/plogning åt höger

STARK RELAX U-plows working position: wings on angle to the left

5. Snöröjning/plogning åt vänster

STARK RELAX U-plows working position: wings on Z-position angled to the right

6. Snöröjning/plogning åt höger med mindre totalbredd

STARK RELAX U-plows working position: wings in Z-position angled to the left

7. Snöröjning/plogning åt vänster med mindre totalbredd